Sukellus Wihuri

Sukeltaja rakentaa myös veden alla 

SukellustyöHyisiä laiturielementtejä eli ammattisukeltaminen tarkoittaa rakentamista veden alla. Vedenalaiseen rakentamiseen kuuluvat samat oleelliset vaiheet kuin maanpäälliseenkin rakentamiseen.

Vesielementti asettaa rakentamiselle omat haasteensa ja sukeltaminen on väline varsinaisen työn suorittamisessa. Ammattisukeltaja työskentelee Suomessa usein heikossa näkyvyydessä vesien sameudesta johtuen.

Ammattisukeltajan tavallisimpia vedenalaisia rakennustehtäviä ovat

  • laiturit ja niiden kulmaelementtien asennukset, eroosiolaattojen valut ja pohjien teot
  • siltojen virtapilareiden pohjien sekä muottien teot ja valut
  • voimalaitosten välppien puhdistukset ja vaihdot sekä rakenteiden korjaukset
  • laivaväylien louhinnat ja kivien ammunnat
  • merimerkkien pohjien teot ja asennukset
  • vesistöviemärien ja vesijohtojen pohjien teot ja asennukset
  • erilaisten vedenalaisten rakenteiden kuntotarkistukset ja dokumentointi videokuvauksin
  • hitsaukset ja polttoleikkaukset

Rakentamisen eri vaiheissa käytetään monenlaisia menetelmiä rakennusmateriaalien työstämiseen sekä kiinnittämiseen. Esimerkkeinä teräspaalujen katkaisu anturan perustamista varten tai väliaikaisten työsiltojen purkaminen polttoleikkaamalla. Vanhojen ja uusien laiturirakenteisen väliset liitokset tehdään useimmiten hitsaamalla.

Muotitus-, raudoitus- ja betonointityöt.

Muotitusta käytetään kun valetaan esimerkiksi vedenalaisia anturoita siltojen perustuksia varten tai korjataan vaurioituneita perustuksia. Muotit voidaan tehdä valmiiksi myös pinnalla, minkä jälkeen ne lasketaan pohjaan betonointia varten. Usein myös raudoitus kiinnitetään pinnalla valmiiksi muottiin työn helpottamiseksi.

Vedenalaiset betonoinnit poikkeavat maan päällä tehtävistä valuista siten, että valuputki on massan sisällä valettaessa. Tätä kutsutaan kontaktor-menetelmäksi. Tällä estetään kiviaineksen ja sementin erottuminen toisistaan.

Louhintatyöt

Pieniä alueita voidaan louhia käsikoneella poraten ja panostaen. Tällaisia ovat esimerkiksi laivaväylät ja satama-altaat. Louhintaa tehdään usein myös siltojen perustuksia varten.

Rakennetarkastukset

Vedenalaisten rakenteiden kuntotarkastukset ovat mahdollisten vaurioiden kartoittamiseksi tehtävää dokumentointia valo- tai videokuvaamalla. Yleisimpiä tarkastusten kohteita ovat siltojen ja laitureiden perustukset, voimalaitosten vedenalaiset rakenteet sekä viemäri- ja vesijohtoputkistot.