Kaikuluotaus

Vesirakenteiden kokonaisavaltainen kunnonhallinta

Yhteistyössä Vesirakennetutkimus Oy:n kanssa suoritamme vesirakenteiden määräaikaistarkastuksia, patoturvallisuustarkastuksia sekä siltojen yleis-, erikois- ja sukellustarkastuksia.